فولاد میانی کشور یک درصد کاهش داشت

طبق آمار انجمن آماری تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات فولاد میانی یک درصد کاهش یافته است.
فولاد میانی کشور یک درصد کاهش داشت
1402/01/20 11:56:34

انجمن آماری تولید کنندگان فولاد ایران آمار و ریز جزئیات واردات و صادرات صنعت فولادی را در ده ماهه انتهایی سال ۱۴۰۱ منتشر کرد که مجموعا صادرات فولاد کشور، شامل فولاد میانی و محصولات فولادی، هشت میلیون و ۴۳۳ هزار تن و صادرات فولاد میانی کشور پنج میلیون و ۷۴۸ هزار تن بوده که این مقدار درمقایسه با سال گذشته یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر این اساس سهم صادرات بیلت و بلوم در ده ماهه سال ۱۴۰۱ نیز، چهار میلیون و ۳۶۳ هزار تن و اسلب یک میلیون و ۳۸۵ هزار تن بوده است، صادرات اسلب نیز کاهش ۲کاهش یک درصدی صادرات فولاد میانی کشور۷ درصدی داشته و تنها صادرات بیلت و بلوم ۱۱ درصد افزایش داشته است.

بنا براین گزارش میزان صادرات کل فولادی کشور در ده ماهه سال ۱۴۰۱، دو میلیون و ۶۸۵ هزار تن بوده که آن هم درمقایسه با زمان مشابه سال پیش خود مقدار دو درصد کاهش یافته است.

در میان محصولات فولادی صادرات مقاطع طویل فولادی، دو میلیون و ۳۲۸ هزار تن بوده که درمقایسه با سال پیش چهار درصد افزایش یافته است.

میلگرد دو میلیون و ۶۵ هزار تن صادر شده است و مقاطع تخت فولادی با کاهش ۲۸ درصدی به ۳۵۷ هزار تن رسیده است و همچنین آهن اسفنجی ۷۴۴ هزار تن بوده و درمقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته است.

 

منبع:خبرگزاری بازار